De Haerne Club
home mailen
De Haerne Club vzw
Dovensport
Kaartersclub
55+
Jongerenwerking
Ontspanningsclub
Stil en Blij Ieper
Bestuur
'Niemand Perfect' toneel
Feestcomité Smullers

Stil en Blij Ieper

Dovenvereniging "Stil en Blij" te Ieper werd opgericht in augustus 1934 onder impuls van E.H. Vandestichele. Directeur en leraar van koninklijk instituut doven en blinden (Spermalie) te Brugge.

Het doel van de bijeenkomst was het onderlinge contact houden tussen doven en de banden met de school intact houden. Iedere bijeenkomst omvatte een didactisch gedeelte gevolgd door ontspanning met kaarten, teerlingbak en sportactiviteiten. In 1969 werd overgegaan tot oprichting van een kaartersclub. Wat betreft het didactische gedeelte werden de doven door bevoegde personen en bijgestaan door een tolk, op de hoogte gebracht van de zaken waarmede ze in het dagelijkse leven in aanraking komen, ondermeer over de sociale wetgeving (bv. Werkloosheid, aankopen van een sociale woning, versterkte sociale premies, ...)

In jaar 1984 herdenkt Koninklijke titel "Stil en Blij" Ieper haar 50 jaar bestaan. Vanaf januari 2005 werd Stil en Blij aangesloten bij De Haerne Club vzw te Kortrijk. De Bowlingclub te Ieper werd opgericht en alsook de Sjoelbak (oorspronkelijk) in café "Du boulevard" te Ieper.

Stil en Blij is belangrijk voor de doven en slechthorenden uit de Westhoek en omstreken om in contact te komen met anderen en met cultuur en vrije tijd. Minderheidsgroepen als deze moeten worden aangemoedigd om uit hun isolement te worden gehaald.

De bijeenkomsten van Stil en Blij zijn nu iedere tweede zaterdag van de maand van september tot juni. Om 14 uur komst men telkens samen in de bowling Atlantis in de Posthoornstraat te Ieper. Om 17u30 is er sjoelbakspel in het lokaal de Spiegel in de Rijselsestraat 98 te Ieper.

contact
nieuws
kalender
fotoalbum
links
lid worden

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

by: amba-amba