Desire De Haerne

Desire De HaerneOnze club werd gesticht naar zijn naam, daar we getroffen waren door zijn veelzijdige inzet voor de doven en slechthorenden op nationaal en internationaal gebied. Deze priester bekleedde een tijdlang de directiestoel van het Stedelijk College te Kortrijk. Daarnaast publiceerde hij veel in diverse tijdschriften, waarin zijn verzet tegen Willem I tot uiting kwam. Hij profileerde zich als een vechter voor de vrijheid van de pers, onderwijs en godsdienst. Ook als volksvertegenwoordiger speelde hij een grote rol bij het opstellen van de grondwet in 1830. Ook vond hij een soort gebarentaal uit en installeerde hij nieuwe scholen in Engeland en Bombay. In 1870 werd hij tot kamerheer van paus IX gepromoveerd, waardoor hij ook monseigneur werd.

Op 19 augustus 1895 werd zijn standbeeld onthuld op de Grote Markt van Kortrijk. In 1929 verhuisde het standbeeld naar het Casinoplein om vervolgens sinds 1951 aan het Monseigneur De Haernelaan te verschuilen tussen de bomen …

VZW De Haerne club is peter van het standbeeld en let er nauwgezet op dat het goed onderhouden blijft.  De Haerne club is trouwens de enige club in het Kortrijkse die onder die benaming bestaat.