Doof zijn

Even stil staan bij onze handicap: doof zijn

Dove mensen vormen een minderheidsgroep. De dovengemeenschap krijgt vooral vorm in de dovenclubs en in de vele activiteiten die deze clubs organiseren. De vriendschapsbanden en andere contacten die dove mensen hebben zorgen er voor dat die gemeenschap belangrijk wordt.

Doven zijn ‘samen’ doof. Er is een geweldige nood aan communicatie en dat brengt groepen samen.
 
‘Doof-zijn’ is een onzichtbare handicap die allen opvalt als mensen niet of onvoldoende reageren als ze aangesproken worden of als hun stem eerder ongewoon klinkt.
Heel vaak wordt doofheid als een niet zo ernstige handicap beschouwd, maar toch is de problematiek van doven niet gering. Precies omwille van grote communicatieproblemen vanuit het niet of onvoldoende horen, is het voor vele dove mensen moeilijk om zich waar te maken in de horende maatschappij. Dat brengt integratie- en sociale problemen met zich mee waardoor doven vaak in de kou staan. Dit wil niet zeggen dat de doven zich moeten afzonderen van de horende wereld, doch integendeel. Dove kinderen en jongeren moeten opgevoed worden tot twee werelden: de ‘horende’ wereld en de doven-wereld.
De belangen en noden van doven, hun problemen in de horende wereld, worden meestal behandeld door horenden. Het zijn echter de dove mensen zelf die elke dag ervaren hoe moeilijk integratie verloopt.
 
Dove mensen kunnen echter niet volledig integreren in de horende maatschappij. De horende mensen verwachten te veel dat doven zich als horenden gedragen en dat vraagt van doven een voortdurende inspanning om zich in de horende wereld te handhaven… Na dergelijke, constante inspanningen hebben dove mensen nood om even zichzelf te zijn en contacten zijn hierbij erg nodig. Deze nood wordt enigszins gelenigd bij vrienden in dovenclubs.
 
Dove mensen vinden van zichzelf dat ze geen ‘ziek’ persoon zijn, wel erkennen ze hun moeilijkheden met praten en het verstaan van horende mensen. De horenden moet ergens rekening houden met de beperkingen, maar anderzijds moeten doven zich ook bewust zijn van hun mogelijkheden!
 
Er wordt dikwijls gepraat over ‘integratie’ … Misschien ook even belangrijk is dat U, horende mensen, een inspanning kunnen doen om de dovenwereld te begrijpen, te steunen of zelfs in de dovenwereld te integreren.