Afgelast: Internationaal tornooi naar aanleiding van het 60 jaar bestaan van de sportclub

Beste leden,

Met spijt in het hart moeten we meedelen dat we ook het paastornooi naar aanleiding van het 60 jaar bestaan van onze sportclub zullen moeten aflasten. Dit zou plaatsvinden op 12 april. Personen die al inschrijvingsgeld hebben betaald voor het tornooi of het banket, zullen dit teruggestort krijgen.
We vinden het uiteraard zeer jammer, maar we zijn er van overtuigd dat nu het beste is wat we kunnen doen. Onze gezondheid is het allerbelangrijkste! Draag goed zorg voor elkaar!

Dear members,

with regret that we must announce that we will have to cancel the Easter tournament on the occasion of the 60 years existence of our club. This would take place on April 12. Individuals who have already paid entry fee for the tournament or banquet will get this refunded.

We are of course very sorry, but we are convinced that now is the best we can do. Our health is the most important thing! Take good care of each other!