Ontspanningsclub

Ontspanningsclub De Haerne

 

Voorgeschiedenis

Op 10 juni 1994 werd een club opgericht onder de benaming “Socio-Culturele groep DHC. Een heleboel doven tussen 30 en 55 jaar konden nergens naartoe…. Voor de jongerenwerking waren ze te oud en voor de 55+plussers te jong …. De Socio-Culturele groep wilde vooral die mensen opvangen. Het was de bedoeling om samen allerlei dingen te doen die met cultuur of sociaal contact te maken hebben. Vb. reizen, fitness, toneel, informatie – of gespreksavonden, enz. In het jaar 1997 werd de naam gewijzigd in “Ontspanningsclub De Haerne”

Doelgroep

Jongeren, sporters, kaarters, 55-plussers, de leden van DHC vzw en alsook de kinderen zijn hartelijke welkom bij de activiteit van de ontspanningsclub. De activiteiten gaan door meestal op de vierde zaterdag van de maand januari, maart, mei, juli, september en november